Heka Puu-Vallilan RHS

2020

Heka Puu-Vallilan RHS

Heka Oy Vallilantie 19 rakennushistoriaselvitys (RHS) koskee Heka Oy:n eli Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 42:ta rakennusta Puu-Vallilan alueella. Rakennushistoriaselvitys on tehty kaupungin omistuksessa olevien Heka Oy:n vuokra-asuntojen tulevan perusparannusvaiheen hankesuunnitelman tueksi.

Heka Puu-Vallilan rakennushistoriaselvitys käsittelee Puu-Vallilan synnyn historiaa ja Helsingin kaupungin omistuksessa olevien rakennusten muutosvaiheita rakentamisen ajoista tähän päivään. Puu-Vallilan historia on ollut värikäs, alueen arvostus on vaihdellut ajan saatossa. Puu-Vallila on ollut purku-uhan alla useita kertoja ja asukkaat ovat taistelleet säilyttävän kaavan puolesta aktiivisesti.

Vaikka Puu-Vallila on nykyisin urbaanin kaupunkirakenteen puristuksissa, on siellä tavoitettavissa pienimittakaavaisen puukaupungin tunnelma: Alue on säilynyt yhtenäisenä, täyteen mittaan kasvaneet puut ja Keuruunpuiston korkea kallio luovat vihreää puukaupungin tunnelmaa, alue on tiiviisti rakennettu ja asunnot ovat suhteellisen pieniä. Yhteiset viihtyisät ja vehreät pihat sekä piharakennukset ovat aktiivisessa käytössä. Asukastapahtumilla ja yhdessä tekemällä ylläpidetään naapuruutta ja yhteisöllisyyttä.

Nimike: PUU-VALLILA / Heka Oy Vallilantie 19 Rakennushistoriaselvitys

Laajuus: Laaja rakennushistoriaselvitys, A4 vaaka, 206 sivua

Kohde: Helsinki, Puu-Vallila

Valmistunut: 2020

Työryhmä: Sirpa Laaninen (ohjaus); Frans Lybeck, Negin Armioun

Teksti: Sirpa Laaninen

Tutkimus: Sirpa Laaninen, Frans Lybeck

Dokumentointi: Sirpa Laaninen

Taitto: Sirpa Laaninen, Negin Armioun

Tilaaja: ATTKuvat: PUU-VALLILA / Heka Oy Vallilantie 19 RakennushistoriaselvitysKapylä 810

Kapylä 812