ATT Käpylä

kortteli 824

2018

ATT Käpylä, kortteli 824

Kortteli 824 sijaitsee Helsingin Käpylän kaupunginosassa, vanhan Puu-Käpylän asuinalueen pohjoisosassa. Asuin-alue on sekä paikallisesti että kansallisesti tärkeä suojelukohde. Rakennukset ja niiden piha-alueet on suojeltu asemakaavassa. Piha-alueilla on runsaasti asukkaiden hoitamia viljelypalstoja.

Alueella olevat rakennukset ovat pääosin samaa rakennusvaihetta ja rakennustapaa edustavia. Rakennukset on alunperin rakennettu 1920-luvulla arkkitehti Martti Välikankaan suunnitelmien mukaan. 1970-luvun puolessa välissä tehtyjen peruskorjaustoimenpiteiden arkkitehtinä toimi Bengt Lundsten. Peruskorjaustoimenpiteissä rakennuksen ulko- ja sisäpuolisia pintoja uusittiin, keittiötilat nykyaikaistettiin sekä kylpyhuoneet lisättiin huoneistoihin uusina tiloina. Rakennukset liitettiin samalla keskuslämmityksen piiriin ja myöhemmin kaukolämpöverkostoon.

Pääasialliset rakennustoimenpiteet kohdistuivat sisätiloihin. Toimenpiteillää korjattiin vesivuotojen aiheuttamia vaurioita ja parannettiin paloneristysominaisuuksia. Huonetiloissa vanhan lattialaudoituksen päälle asennettin uusi pontattu lautalattia. Toimenpide paransi palonkestoa ja toimi samalla lisälämmön- ja ääneneristeenä. Huoneiden ja eteistilojen kattopintoihin kiinnitettiin paloeristeeksi palakipsilevyt, koko ja kuvio vanhan Haltex-levytyksen mukaisesti. Ulkoseiniin ja huoneistojen välisiin seiniin lisättiin uusi Haltexlevytys lämmön- ja ääneneristyksen parantamiseksi. Huoneistoissa olevat kaakeliuunit kunnostettiin sekä vuotavat savu- ja ilmastointihormit tiivistettiin.

Keittiöiden ja huonetilojen alkuperäiset kiinteät kaapistot säilytettiin. Myöhemmin asennetut komerot, kaapistot ja keittiökoneet uusittiin.

Kellarissa toimenpiteinä ovat osastoivan ja paloa hidastavan mineraalivillan ja suojaverkon asentaminen kattopintaan. Kosteutta kerääviä materiaaleja ei käytetty palo- ja äänieristysten teossa, jotta mahdollisia vuotoja voi tehtyjen toimenpiteiden jälkeen tarkkailla. Uudet rakenteet tehtiin hyvin tuulettuviksi ja luonnonmukaisiksi. Kellaritilojen lattioissa oleva humuspitoinen maa-aines vaihdettiin salaojitetuksi murskekerrokseksi, jonka päälle asennettiin kestopuiset ritilät.

Julkisivuja ei tässä vaiheessa korjattu, vaan Helsingin Kansanasunnot Oy korjaa ne myöhemmin laadittavan erillisen korjausohjelman mukaan. Julkisivuihin lisättiin ainoastaan painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamiseksi tarvittavia seinäventtiilejä, joiden ulkosäleiköt toteutettiin nykyisen mallin mukaisesti. Lisäksi piippujen päälle tehtiin peltiset piipun hatut suojaamaan hormeja. Rakennusten ulko-ovet uusittiin teknisesti toimivammiksi, ulkonäkö säilyttäen.

Sijainti: Helsinki

Valmistunut: 2018

Laajuus:

Tilaaja: Helsingin Kansanasunnot Oy

Rakennuttaja: ATT, Helsingin kaupunki

Kortteli 824:

Arkkitehdit:
Hannu Kiiskilä
Frans LybeckKuvat: Sirpa LaaninenKapylä 810

HEKA Puu-Vallilan rakennushistoriaselvitys