Vermo P-Talo

2020

Vermo P-Talo

Vermon 6-kerroksinen pysäköintirakennus sijoittuu kaupunkikuvallisesti näkyvään paikkaan Vermon asuinalueelle saavuttessa. Sisäänvedetyn koilliskulman taideteos on rakennettu keraamisista sauvoista, taiteilija on Inka Bell. Etelään ja pohjoiseen suuntautuvat julkisivut sijoittuvat suoraan asuinalueen suuntaan. Rakennukseen on sijoitettu pysäköntitoiminnan lisäksi mm. muuntamo, polkupyörän korjaustila ja kattopuutarha asukkaiden käyttöön.

Sijainti: Espoo

Valmistunut: 2020

Laajuus: 10989 k-m2

Tilaaja: KVR

Rakennuttaja: KVR

Rakennesuunnittelu:

Arkkitehtisuunnittelu: Esko Rautiola arkkitehti SAFA, Timo Similä arkkitehti SAFA

KVR-urakoitsija: YIT InfraKuvat: Sirpa Laaninen