Varikonlaakso

2020

Varikonlaakso

Kuopion Varikonlahden alueluovutuskilpailu julistettiin rakennusliikevetoisille konsortioille keväällä 2020. Varikonlaakso ehdotuksen taustalla on Rakennusliike Pohjolan Kuopion yksikkö, Avain-yhtiöt sekä WPL-Group. Alueelle laadittiin hankkeen korkeatasoiset tavoitteet täyttävä nykyaikaista elämänmuotoa yhteisöllisyydessä, ekologisuudessa ja modernin tietoyhteiskunnan teknologiassa korostava tiivis, kaupunkimainen ja pienimuotoinen suunnitelma. 

Suunnitelmassa on hyödynnetty maasto- ja luonto-olosuhteet, maaston hulevedet sekä korkeussuhteet asuinympäristön korkealaatuisuuden aikaansaamiseksi. Rakennustyypistössä on hyödynnetty modernia puurakennustekniikkaa, monikäyttöisyyttä ja muokkautuvuutta asuinrakennusten suunnittelussa sekä käyttötarkoituksen muuttamishelppoutta pysäköintirakennuksissa. Pääosa alueen olemassaolevasta rakennuskannasta on säilytetty historiallisen perspektiivin luomiseksi ja edullisten asukastilojen luomiseksi. Alueen liikennejärjestelmässä hyödynnetään kaikkia uusien tekniikoiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ajoneuvojen sekä ohjaus- ja kutsujärjestelmien ja yhteishallinan kautta. 

Tärkein suunnitteluperiaate on kuitenkin ihmisen mittakaavassa skaalautuva viihtyisä ja ajan vaatimuksiin mukautuva asuinalue, missä asuminen ja työskentely joko etänä, lähityöpisteissä tai työpaikalla sujuu vaivatta.

 

Sijainti: Savilahti, Kuopio

Arkkitehdit: Esko Rautiola, Matti Rautiola, Marina Basdekis, Kimmo Karkkunen, Sirpa Laaninen, Lea Trouve, Negin Armioun, Aki Sahrman, Kristiina Litja, Anthony DeLeonHavainnekuvat ja video: ARRAK arkkitehdit