Vallinojan alakoulu ja päiväkoti

1997

Vallinojan alakoulu ja päiväkoti

Kun Vantaan kaupungille oli ajankohdasta huolimatta tärkeätä pyrkiä laadukkaaseen lopputulokseen päiväkoti- ja koulurakentamisessa kaupungin Tekninen virasto valitsi toteutukseen suoraan joukon arkkitehtitomistoja. Vallinojan ala-asteenkoulu ja päiväkoti on yksi näistä kohteista, joissa normaalein kustannuksin pyrittiin saavuttamaan arkkitehtuuriltaan hyvä ja kestävä lopputulos.

Toiminnallisesti rakennus jakautuu kahtia. Toisen puolen muodostaa päiväkoti leikkisaleineen ja toisen puolen ala-aste. Niitä yhdistää molempien käyttöön tarkoitettu pääsisäänkäynti ja kädentaidon tilat. Koulun aulan ja päiväkodin leikkisalin väliin sijoittuu sisäpiha, eräänlainen ulkosali, pieni ja intiimi.

Rakennuksen materiaalivalintoja ohjasi tilaajan halu saada aikaan leimallinen puurakennus, jossa päämateriaalilla olisi lempeä suhde käyttäjiin, lapsiin. Toisaalta haluttiin tehdä terveellinen ja moderni uudisrakennus, joka ei kilpailisi vanhan kanssa. Rakennuksen ulko- ja väliseinien rakenteet ovat siksi puuta. Kantavia rakenteita on täydennetty betonitäytteisin teräspilarein liimapuupalkiston osalla. Välipohjat ovat ontelolaattaa ja paikallavalettua betonia. Lattiamateriaaleiksi valittiin linoleumia ja auloihin hiekanväristä klinkkeriä.

Julkisivut vaakapaneloitiin leveällä, reunoistaan erikoishöylätyllä kuusipaneleilla, jotka asennettiin norjalaisittain niin, että jokaisen panelin välissä on kapea tuuletusrako. Panelit maalattiin petrooli-öljymaalilla. Täydentävinä pinnoitteina on käytetty julkisivukertolevyä maalattuna sekä SP-vaneria.

Uuden ja vanhan rakennuksen välille muodostuu pieni, torimainen koulupiha, joka tukee rakennusryhmän roolia Valinojan asuinalueen omana "kulttuurikeskuksena".

Sijainti: Vantaa

Valmistunut: 1997

Laajuus: 1 550 m2

Tilaaja: Vantaan kaupunki, tekninen toimiala

Arkkitehti:
ARRAK Arkkitehdit Oy
Esko Rautiola arkkitehti SAFA,
Ari Bungers arkkitehti SAFA
Marja Nissinen arkkitehti SAFA,
Hanna Pitkänen arkkitehti SAFA,
Aapo Salmi arkkit yo,
Marja Sopanen arkkit yo

Kalustesuunnittelu:
Työhuone Gullsten-Inkinen Oy
Hanna Gullsten sis.arkkitehti SIO,
Jari Inkinen sis.arkkitehti SIO

Maisemasuunnittelu: MA-Arkkitehdit Oy / Marja Mikkola maisema-arkkitehti MARK

Rakenteet: Insinööritoimisto Pentti Savolainen Oy / Pentti Savolainen ins

LVI-suunnittelu: LVI-toimisto K.Pelkonen / Keijo Pelkonen ins

Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Nurmi Oy / Martti Nurmi ins

Rakentaja: Vantaan kaupunki, Projektiurakointi / Mikko Väisänen työpäällikkö, Ari Kiiskinen vmKuvat: Matti Karjanoja