Toposemka

2014

Toposemka

Kutsukilpailuehdotus, asuinalue Nevajoen itärannalle.

Sijainti: Pietari, Venäjä

Valmistunut: Kutsukilpailu 2014, ei toteutettu

Tilaaja: NCC-St.Petersburg

Laajuus: 235 000 m2

Suunnittelijat: Esko Rautiola, Mika Suominen, Miia Ollila,Havainnekuvat: ARRAK Arkkitehdit