Pukkilan kirkko & pappila

2010-14

Pukkilan kirkko ja Pukkilan pappila

Rakennukset on suojeltu kirkkolailla.

Pukkilan pappilan peruskorjaukselle antoivat lähtösykäyksen julkisia rakennuksia koskevat velvoitteet yleisönpalvelutilojen esteettömyydestä. Varsinainen suunnittelutyö käsitti hankesuunnitelman toiminnallisten ratkaisujen sijoittelun, jotka noudattavat vanhan pappilan kustavilaisen tilarakenteen henkeä. Rakennusta luonnehtii ulkopuolen symmetrinen selkeys yhdistyneenä sisätilojen välisiin pitkiin näkymiin ja kustavilaistyyliin sovitettu nykyaikainen pintamateriaali- ja sisustustyyli.

Ulkopuolen näkyvät muutokset liittyvät pääjulkisivun keskeisen vanhan sisäänkäynnin uuteen portaikkoon, joka toteutettiin lehtikuusesta pienen katsomon muotoon kesän illanviettoja varten. Kirkkoherran kanslian varsinainen LE-sisäänkäynti sijoitettiin sivummalle, rakennuksen päätyyn ja pysäköintialueen yhteyteen. Järjestely selkeytti sekä tontin että rakennuksen sisätilojen käytön. Muilta osin peruskorjaus keskittyi normaaleihin rakennusteknisiin kunnostuksiin sekä sisätilojen ja -pintojen uusintaan.

Pappilan korjauksen jälkeen Pukkilan kirkko varustettiin uudella esteettömällä sisäänkäynnillä. Sen toteuttamiseksi ristipohjaisen kirkon umpinaiseen pohjoissakaraan puhkaistiin uusi sisäänkäynti. Ulkopuolen yhteys ovelle toteutettiin maaston jyrkkyyden vuoksi ulkoarkkitehtuuriin sulautuvalla, kevyellä teräsrakenteisella sillalla ja ulkotasanteella. Korjauksessa kunnostettiin myös käytössä vaurioituneet rännit, pihan kallistukset ja graniittiset ulkoportaat.

Sijainti: Pukkila

Valmistunut: Pappila 2012-13 ja kirkko 2014

Laajuus: Pappila 160 m2, kirkon esteetön sisäänkäynti ja ramppi

Vaatimustaso: Rakennussuojelukohde, sr1, rakennukset suojeltu kirkkolailla

Toimenpide: Kirkon peruskorjaus 1-vaihe ja Pappilan peruskorjaus

Tilaaja: Pukkilan seurakunta

Arkkitehtisuunnittelu: Hannu Kiiskilä, Johanna Sipiläinen, Mika KarkulahtiKuvat: Sirpa Laaninen