Sosiaalisesti Kestävä Opiskelija-asuntokonsepti

2020

Sosiaalisesti Kestävä Opiskelija-asuntokonsepti

Coti on opiskelija-asumisen vaihtoehtoinen konsepti, jossa suunnitteluprosessin ytimessä on "opiskelijoiden hyvinvointi". Coti edistää ja ylläpitää opiskelijaelämän laatua - sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti - luomalla kannustavia, osallistavia ja voimaannuttavia yhteisöjä nykyisille ja tuleville asukkaille. Tiimillämme on tulevaisuuteen suuntautunut ajattelutapa, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja avoimeen viestintään erilaisten opiskelijayhteisöjen kanssa. Tämä antaa meille mahdollisuuden luoda älykkäitä ratkaisuja kaikkien opiskelijoiden hyvinvointia varten. Coti perustuu sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti tarkasteltuun suunnittelukonseptiin, joka takaa käyttäjien tyytyväisyyden, projektin onnistumisen ja kannattavuuden pitkällä aikavälillä.

 Työryhmä: Esko Rautiola, Negin Armioun, Marina Basdekis, Sirpa Laaninen

Kuvat: ARRAK Arkkitehdit