Talo Monni

2018

Talo Monni

Olemassa oleva vuonna 1956 rakennettu pientalo on laajennettu rakennusoikeuden puitteissa sallitulla uudisosalla. Vanhaan osaan on tehty perusparannus ja muutostöitä pääasiallisesti sisäpuolelle, parantaen asumisoloja ja tilojen toimivuutta. Uudisosan lisäksi vanhaan rakennukseen liittyen on rakennettu uusi autotalli. Uudisosan massoittelun tavoitteena on ollut estää Nöykkiönkadulta kantautuiva liikenteen ääniä. Vanhaa ja uutta rakennusosaa yhdistää monimuotoinen katto.

Sijainti: Espoo

Valmistunut: 2007 - 2018

Laajuus: Oleva osan kerrosala 78 k-m2, asuinrakennuksen laajennusosa 70,8 k-m2, autotalli 22,3 k-m2

Tilaaja: Yksityinen

Arkkitehtisuunnittelu: Matti Rautiola, Lasse Wager

Sisustussuunnnittelu: Sirpa Laaninen, Yukiko Ando, Miia Ollila


<

Kuvat: Sirpa Laaninen