VIIRA, HIIVA JA MALLAS  

2021-2022

VIIRA, HIIVA JA MALLAS

Kaupunkirakenne teollisessa ympäristössä on kiehtova jo sellaisenaan ja tavoitteena on käyttää visuaalisesti ja teknisesti hyväksi mahdollisimman paljon teollisuuden rakennusosia. Kilpailuehdotuksessa korttelit muodostetaan paikalla olevien rakennusten ulkolinjojen mukaan sekä täydentäen reuna-alueita. Uudet rakennukset ja pihojen rakenteet toteutetaan hyödyntäen paikalla olevia rakenteita, materiaaleja ja maapohjaa. Uutta kaupunginosaa ja kaupunkikuvaa tehdään muokkaamalla vanhaa jo paikalla olevaa. Teollisuuden asuinkorttelien kokoisten rakennusten rajaamat tilat jaetaan asuinrakennuksiksi ja pihoiksi. Yhteydet aikaisemmin suljetulla alueella avataan ja toteutetaan kevyen liikenteen reitti rantaa pitkin keskustasta venesataman ohi kohti Mukkulan kartanoa. Rantareitin varrelle toteutetaan kulkuväylä jota pitkin kävellään pohjoisessa sijaitsevan tapahtumakentän viereltä sillan ja lintupuiston yli puistomaiselle kioskeilla ja piknikpaikoilla varustelulle reitin osalle. Vieraslaiturin reunaa pitkin jatketaan kohti asukaslaitureita ja siitä lähipuiston yli tai lemmenpuiston ja saunakylän kautta nimen kävelyreitille. Niemenkadun varteen rakennetaan aluetta visuaalisesti rajaavia ja liikenteen melulta suojaavia rakennuksia, pysäköintilaitoksia ja kerrostaloja. Kortteleiden väliin muodostetaan kaksi alueen puistoa, toiminnoiltaan aktiivinen maisemoiduilla hulevesialtailla varustettu lähipuisto polttimon ja ubm alueen väliin, sekä Joutjoen ympärille toteutettava mahdollisimman luonnontilainen lintupuisto, jonka poikki kulkevat kevyen liikenteen ja huoltoliikenteen reitit. 

 Kiertotalous on rakentamisen tapa, joka vähentää rakentamisen ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta. Esimerkiksi rakennusvaiheen kokonaishiilitasetta voidaan vähentää hiilineutraalilla uudisrakentamisella ja kiertotalouden keinoilla, eli uusiokäyttämällä rakennuksia, rakennusosia tai -materiaalia. Biodiversiteettia lisätään vähentämällä rakennettua maa-alaa ja lisäämällä rakennettavien alueiden viheralaa. Tässä ehdotuksessa kiertotalouden periaatetta käytetään siten, että olevaa valmiiksi rakennettua maapohjaa ja rakenteita käytetään toteutuskelpoisesti hyväksi uudisrakentamisessa. Kiertotaloutta edistetään osapurkamisella ja rakennusosia sekä materiaaleja uudelleen käyttämisellä sekä rakennuksissa, että katualueella. Esimerkiksi teollisuusrakennusten valmiiksi tiivistynyt maapohja käytetään sekä rakennusten alapohjina, että piha-alueilla sellaisenaan. Pihojen kulku- ja ajoreitit muodostetaan teollisuuden vahvoista betonilattioista, joihin leikataan aukkoja korttelikohtaisten maisemasuunnitelmien mukaan istutuksille ja muille piharakenteille. Teollisuushallien mastopilarit voidaan jättää pihoille osaksi pihan uusia rakenteita ja valaisimia. Teollisuusrakennusten julkisivuista jätetään paikalleen vähintään kivijalkakerroksen korkuinen seinämä, jota aukotetaan osaksi katukuvaa. Kivijalan taakse toteutetaan uudet hiilineutraalit rakennukset joiden alimpien kerrosten julkisivu silloin muodostuu olevasta julkisivusta, julkisivun paloista tai -materiaalista. Katualueet muodostuvat olevista teollisuuden välitiloista, joita täydennetään rajaamalla olevaa päällystettä maisemasuunnittelun keinoilla. Teollisuusalueella olevia osia käytetään uusien katukalusteiden, valaisimien, opasteiden, oleskelukalusteiden yms. muotoiluun. 

Sijainti: Lahti

Arkkitehdit: Ari Bungers, Negin Armioun, Lea TrouveKuvat: ARRAK Arkkitehdit