Kasarmikatu 25

2020

Kasarmikatu 25

Aiemmat suunnitteluvaiheet 

Rakennus on valmistunut vuonna 1891 Carl Armfeltin suunnitelmien mukaan asuinkäyttöön. Rakennuksen julkisivuja on pelkistetty nykyasuunsa vuonna 1945. Rakennus on edellisen kerran peruskorjattu vuosien 1997-1999 aikana, jolloin ullakko on muutettu toimistotiloiksi, sisätilohin on tehty muutoksia ja sisäpiha on katettu lasikatteella.

Hankkeen kuvaus 

Rakennus sijaitsee kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävällä alueella. Asemakaavassa kohde on varustettu rakennussuojelumerkinnällä sr-2.

Sr-2 suojeltava rakennus: Rakennusta ei kaupunkikuvallisesti arvokkaana saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadunpuoleisen julkisivun kaupunkikuvallista arvoa tai kadunpuoleisen vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Rakennuksessa suoritetaan laajoja korjaus- ja muutostöitä. Kellarikerrokseen tehdään uusi kokouskeskus sekä sisäpihan ympärille rakennetaan uusi ravintola ja liiketiloja. Ylempien kerrosten toimistotilat uusitaan ja avarretaan. Rakennuksen pääsisäänkäynti siirretään A-portaasta nykyisen porttikäytävän kautta sisäpihalle vastaanottoon, josta henkilöliikenne ohjataan kerrosten toimistotiloihin sekä kellarin neuvottelu- ja kokoustiloihin. Ratkaisun tavoitteena on sisäpihan aktivointi vastaanottoaulana ja ravintolatilana. Sisäpihan työpaikkaravintola ja kahvila ovat avoinna myös yleisölle. Tilojen sisäisiä kulkuyhteyksiä on parannettu rakentamalla sisäpihalle uusi teräs- ja lasirunkoinen maisemahissi.

Rakennusteknisten korjausten yhteydessä rakennuksen päätilat avarretaan nykyajan tehokkuusvaatimuksia vastaaviksi purkamalla ahtaita käytäviä ja pieniä huonetiloja. Vanhojen puurakenteisten välipohjien orgaanisperäiset täytöt poistetaan ja välipohjat uusitaan kauttaaltaan. Kellaritilojen alapohjan vanhat kreosoottikerrokset poistetaan ja alapohjat uusitaan. Sisäpihan lasikaton teräsrakenteet vahvistetaan nykymääräysten mukaisille kuormituksille. Rakennuksen talotekniikka uusitaan ja rakennus liitetään kaukokylmäverkkoon. Uusi ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan rakennuksen koilliskulmaan, ullakkokerroksen tasolle, muut tekniset tilat sijoitetaan kellariin. Valittu sijainti on korttelirakenteen keskellä piilossa katukuvasta. Konehuoneesta on tehty kompakti sijoittamalla IV-koneet päällekkäin kahteen kerrokseen. Julkisivut säilytetään pääosin ennallaan. Kasarmikadun puolen julkisivu uusitaan kokonaan vanhojen työtapojen mukaan kalkkirappauksella ja -maalauksella.

Sijainti: Helsinki

Valmistuu: 2020

Laajuus: Kerrosala 7700m2

Tilaaja: Barings Real Estate Advisors Finland Oy

Suunnittelijat: Hannu Kiiskilä ARK, Kimmo Karkkunen PS, Sirpa Laaninen, Miia Ollila, Lea Trouve, Marina Basdekis

Urakoitsijat: ConstiHavainnekuvat: DeArk

Valokuvat:   Jaanis Kerkis, Sirpa Laaninen, Hannu Kiskilä