Bastion

2018

Bastion

Ehdotus Bastion muodostaa Kuokkalan keskustalle yksiaineisen puisen ytimen yhdessä Kuokkalan kirkon ja Puukuokka-kerrostalojen kanssa niitä mittakaavallisesti täydentäen.

Kestävän kaupunkikehityksen mukainen asumisratkaisu

Bastion suunniteltiin tukemaan kokonaisvaltaisesti ekologisen ja yhteisöllisen asumisen tavoitteita ja tarjoamaan asukkailleen joustavasti ja käytännöllisesti asumisen tukipalveluita. Suunnitteluratkaisut ja tarjottavat palvelut mahdollistavat lisääntyvien erityisryhmien, lapsiperheiden, opiskelijoiden, senioreiden, yksinyrittäjien ja vammaisten yhteisasumisen.

Tarvelähtöinen suunnitelma ja palvelukonsepti asukkaille ja ympäristölle

Asuntotyypit ja -asuntokoot ovat tilallisesti tehokkaita ja vastaavat arvioitua kysyntää. Palvelutilat ja sisäpiha tuovat asumiseen yhteistiloja, jotka luovat asukkaille tilallista väljyyttä ja palveluiden käytön vaivattomuutta. Korttelin yhteiskahvion kautta asukkailla on mahdollisuus käyttää taloyhtiön autoja, tilata siivous- ja pesulapalveluita ja myydä tai jakaa omatoimisen kaupunkiviljelyn tuottamaa lähiruokaa tai tarjota keskinäistä kortteliapua. Kaupallisia hyvinvointipalveluita on saatavilla korttelin kuntosalista, jota myös hoiva-asumisen senioriasukkaat voivat hyödyntää.

Kontaktiympäristö yrittämisen ja viihtyisyyden tukena

Bastionin asuin- ja yhteistilat tukevat tilarakenteensa avulla pienimuotoista yrittämistä ja etätyötä. Moduuliyksiöiden kuistihuoneet mahdollistavat pienimuotoisen yritystilan pidon, joka on laajennettavissa joko kerrosten yhteistiloihin tai toritasolla sijaitsevaan Tahkonkaaren co-working-tilaan.

Yhteisöllisyyden tueksi Bastionin kortteleihin on muodostettu luhtikäytävien ympäröimät säältä suojatut sisäpihat, jotka pidentävät lämmintä vuodenaikaa ja antavat tilaa yhteistoiminnoille. Pihat hyödyntävät sade- ja hulevesiä sekä lasten leikkiympäristöissä että muuntuvina luontoelementteinä.

Bastionissa kaupunkiviljely on mahdollista runsaiden viljelypalstojen ja kattopuutarhojen ansiosta, joista osa kuuluu yläkerrosten asunnoille.

Kohtuuhintaista asumista eri hallintamuodoille

Bastionin tehokas tilaratkaisu minimoi kalliiden rakennusosien kuten ulkoseinien sekä portaiden ja hissien määrän. Pysäköinnin kustannusvaikutus on kohtuullinen johtuen velvoitteesta yhteisautojen käyttöön. Rakentamisaikataulua on lyhennetty CLT-rakenteisten tilaelementtien käytöllä. Rakennusosien valinnoissa ja pintarakenteissa elinkaarikustannukset ovat optimoitavissa. Pihojen suojaisa mikroilmasto hillitsee lämmitys- ja huoltokustannuksia. Osa kattamisesta voidaan toteuttaa lasipinnoille printatuin aurinkopaneelein, joista saadaan sekä varjostusta että sähköä verkkoon ja autojen lataukseen.

Bastionin innovaatiot asumiseen

Palveluiden ja asumisen yhdistäminen sekä jakamistalouden mahdollistaminen käytännössä on Bastionissa edistyksellistä. Asuinkortteleiden kattaminen suomalaisessa asuntorakentamisessa on uusi avaus, joka tuo kaivattua sääsuojaa ankaraan ilmastoomme ja avaa uusia mahdollisuuksia yhdessäoloon ja yhteisöllisyyteen. Bastionin sisäpihat ovat voimakkaasti asukaslähtöisiä ja kiteyttävät Bastionin kokonaistavoitteen Suomen ilmastoon sovitetusta asumismallista.

Tekniset ratkaisut

CLT-rakenteiset tilaelementit ladottuina teräs-/ sekarakenteisen, kylmän pysäköintihallin päälle. Lasikatokset on toteutettu kuumasinkityin teräspilarein ja -palkein palosuojattuna puulla. Julkisivuverhoilut ovat puuta eri muodoissa.

Lämmitysmuotona on ensisijaisesti geo- tai aluelämpö täydennettynä aurinkopaneelein ja -keräimin. Asuntojen IV-järjestelmänä ovat joko asuntokohtaiset LTO-laitteet lämmöntalteenotolla tai painovoimainen ilmanvaihto. Yhteistiloissa on koneellinen ilmanvaihto.

Laajuustiedot

Käytetty kerrosala:         10 170 kem2

Pysäköintihalli:            1 200 brm2

Asuntojen huoneistoala:        7 530 ham2

Asuntojen lukumäärä:         137 kpl

Asuntojen keskipinta-ala:        55 ham2

AP-määrä, sisältäen 30 rasitepaikkaa    98 ap

Sijainti: JyväskyläTyöyhteenliittymä: ARRAK Arkkitehdit Oy ja Realtrust OyArkkitehtisuunnittelu:

Tekijänoikeuden omistaja: ARRAK Arkkitehdit Oy


Tekijä:

Hannu Kiiskilä, arkkitehti SAFA


Pääavustajat:

Matti Happonen, arkkitehti SAFA

Meliina Rantalainen, arkkit.yo


Avustajat:

Ari Bungers, arkkitehti SAFA

Enrica Perotti, arkkitehti

Lea Trouvé , arkkitehti

Aki Sahrman, arkkit. yo

Kimmo Karkkunen, arkkitehti SAFA

Frans Lybeck, arkkitehti

Mika Suominen, arkkitehtiKonseptointi

ARRAK Arkktiehdit Oy Realtrust Oy yhdessäVideo: Aki Sahrman