Ässäkeskus

2020

Ässäkeskus

SOK:n pääkonttoriksi nimetty uudisrakennus ÄSSÄKESKUS valmistui vuonna 1991 suunnittelijoinaan arkkitehdit Max Tenhunen ja Mauno Kitunen. Rakennus noudattaa ajalle tyypillistä, modernin arkkitehtuurin vaihetta. Rakennuksessa on vuosien varrella tehty lukuisia toiminnallisia lisäyksiä ja niiden tilamuutoksia.

Rakennusteknisesti hyvässä kunnossa oleva ÄSSÄKESKUS liittyy kiinteästi Koy Vallilan Toimiston ja Meiran kahvipaahtimon kiinteistöihin. Valmistuneessa peruskorjauksessa jatkettiin ÄSSÄKESKUKSEN muutoshistoriaa korjaamalla nykyisiä tiloja vastaamaan muuttuneita tarpeita mm. vähentämällä erillisten toimistohuoneiden määrää ja rakentamalla tilalle kalusteilla ja erillishuoneilla toteutettua monitila-avotoimistoa. Kohteen suuren laajuuden puitteissa yksittäiset muutokset jakautuivat useisiin erilliskohteisiin, joiden toiminta oli huomioitava kokonaisuuden osana.

Peruskorjauksen ulospäin näkyvimmät muutokset liittyvät pääsisäänkäyntiaulan uudelleen-järjestelyyn ja uuden Kokouskeskuksen rakentamiseen ensimmäiseen kerrokseen. Sisäänkäynnin läheisyyteen sijoitettu kokouskeskus toteutettiin purettujen toimisto- ja näyttelytilojen paikalle. Samalla suljettiin kellarikerrokseen johtava aukko, jotta Kokouskeskus saatiin jatkumaan Vallilan toimiston puolelle. Pääsisäänkäynnin uusi tuulikaappi siirrettiin toiminnallisista syistä keskemmälle katettua sisäänkäyntialuetta.

Toimistotiloissa parannettiin henkilöstön WC-tilojen mitoitusta niitä laajentamalla ja varustelua nykyaikaistamalla sekä rakentamalla kerroksiin lisää esteettömiä WC-tiloja. Ullakon saunaosasto uudistettiin ja sen vilvoittelu- ja oleskelutila laajennettiin luopumalla toisesta saunasta.

Käyttöiän päähän tulleet iv-koneet uusittiin ja tarvittava lisäteho sijoitettiin kattokerroksen uusiin konehuoneisiin. IV-jakelukanvistojen uusinnat rajoitettiin paikallisiin muutoksiin. Kiinteistön lisäjäähdytykselle asennettiin vesikatolle nestejäähdyttimet ja tarvittavat kaupunkikuvalliset suojarakenteen. Porrashuoneet varustettiin kaukolaukaistavin savunpoistoluukuin.

Sijainti: Helsinki, Vallila

Valmistunut: 2020

Muutosalueen laajuus: 30 779 brm2

Tilaaja, rakennuttaja: VARMA Eläkevakuutusyhtiö

Rakennuttajakonsultti: Indepro

Omistaja: Kiinteistörahasto Pareto Securities AB, Norja

Päävuokralainen: SOK

Suunnittelutehtävä: Vaativa + luokka

Rakennussuojelu: ei rakennusuojeltu

Tietomalli: YTV:n Taso 3 vaatimustaso, 100 %

PS pääsuunnittelu: Esko Rautiola

ARK rakennussuunnittelu: Johanna Sipiläinen

Arkkitehdit ja sisustusarkkitehdit: Negin Armioun, Marina Basdekis, Sirpa Laaninen, Frans Lybeck, Marianne Manninen, Meliina Rantalainen, Mika Suominen, Léa Trouvé

Sisustussuunnittelu: Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy

Urakoitsijat: Consti Korjausrakentaminen OyKuvat: Sirpa Laaninen

Video: Aki SahrmanVallilan Toimisto

KOy Vallilan Toimiston RHS