Koy VaT RHS

2020

Koy Vallilan Toimiston Rakennushistoriaselvitys

Laaja rakennushistoriaselvitys, Koy Vallilan Toimisto (VaT), koskee Vallilan kaupunginosassa korttelissa 91-22-368 tontilla 36 sijaitsevia kahta rakennusta ja yhden rakennuksen osaa: Kiinteistöt Satamaradankatu 1 ja Fleminginkatu 36 sekä osa Sturenkatu 17:n kiinteistöä eli Sturenkadun ja Satamaradankadun kulma.

Rakennushistoriaselvityksessä läpikäydään lyhyesti SOK:n osuustoiminnan ja korttelin rakennusten historiaa. RHS käsittelee pääasiassa SOK:n vuosina 1920-28, 1936 ja 1938 rakennettuja peruskorjattavia Vallilan Toimiston rakennuksia. Rakennushistoriaselvitystä on hyödynnetty, täydennetty ja dokumentoitu laajasti koko peruskorjauksen ajan.

Nimi: Koy Vallilan Toimiston Rakennushistoriaselvitys

Laajuus: Laaja rakennushistoriaselvitys, A4 vaaka, 261 sivua

Kohde: Helsinki, Vallila

Valmistunut: 2020

Teksti: Sirpa Laaninen

Työryhmä: Sirpa Laaninen (ohjaus); Frans Lybeck, Esko Rautiola, Johanna Sipiläinen, Léa Trouvé

Dokumentointi: Sirpa Laaninen, Léa Trouvé

Taitto: Sirpa Laaninen, Léa Trouvé

Tilaaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Peruskorjauksen projektinjohto: Indepro Oy, Jani Rantala

Ohjaus: Helsingin kaupunginmuseo, Mikko Lindqvist, Petteri Kummala

ISBN: ISBN 978-952-94-2825-0. Arkkitehtuurimuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin Kaupunginarkisto, MuseovirastoKuvat: Koy Vallilan Toimiston Rakennushistoriaselvitys / HKM, SOK:n ArkistoVallilan toimisto